Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Tesisimiz 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği" kapsamında Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Belgesi almıştır.

Tehlikesiz atıklarınız firmanızdan konusunda uzman ekipler tarafından alınarak tesisimize getirilmekte, kalibrasyonu yapılmış kantarımızda kabulü yapılmaktadır. Atıklar cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenerek geri dönüşüm tesislerine sevk edilmektedir.