Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

İşletmede çeşitli sanayi kuruluşlarından ve lisanslı tesislerden temin edilecek atıklar ilk adım olarak ayrıştırılmakta olup, ayrıştırılmış olan tehlikesiz atıklar kırma makinesinde çapak haline getirilmekte ve/ veya Mikronize makinesinde toz haline getirilmektedir. İşletmede geri kazanım ile elde edilen çapak veya toz halindeki ürünler talep doğrultusunda müşteriye sevk edilmektedir.