Tehlikeli Atık Ara Depolama

Endüstriyel işletmelerde oluşan tehlikeli atıklar geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmeden önce 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği” tebliğinde belirtilen kriterlere sahip ara depolama sahamızda güvenli bir şekilde depolanmaktadır.