Atık ve Ürün İmhası

İmha edilecek ürünlerin yerinizden profesyonel ekibimiz dâhilinde lisanslı araçlarımıza yüklenmesi ve tesisimize getirilerek tesisimizde parçalama makinasında parçalanarak kullanılamaz hale getirilir. Parçalanan ürünler geri dönüşümü mümkün ise geri dönüşüme, mümkün değil ise bertarafa gönderilir. Bertaraf süreci yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilir. İmha sürecinin başından sonuna kadar video kaydı alınarak görüntüler firma ile paylaşılır. Gerekli görüldüğü takdirde firma yetkilileri nezaretinde imha gerçekleştirilir.

Detaylı İmha Sürecimiz

1) Lojistik Destek

İmha edilecek ürünleri direk tesisimize göndererek, tesisimizde biriktirilmesi hizmetiyle deponuzda yer açılacaktır.

2) Parçalama

Tesisimize getirilen ürünlerin parçalama makinasında parçalanarak kullanılamaz hale getirilmesi.

3) Geri Dönüşüm veya Bertaraf

Parçalanan ürünler geri dönüşümü mümkün ise geri dönüşüme mümkün değil ise bertarafa gönderilmesi. Bertaraf süreci yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleşir.

4) Görüntü ve Video

İmha sürecinin başından sonuna kadar videoya alınması ve görüntülerin firma ile paylaşılması. Gerekli görüldüğü takdirde firma yetkilileri nezaretinde imha gerçekleştirilir.